Adresaci kursu

  • Warsztaty skierowane do personelu medycznego pracującego w zespołach ratownictwa medycznego / zespołach transportu medycznego


Cele kursu

  • Celem Warsztatów jest ustalenie priorytetów działań podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych z wykorzystaniem urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.


Program

  • W programie znajdują się m.in. zajęcia poświęcone zabezpieczaniu dróg oddechowych, monitorowaniu pacjenta oraz ćwiczenia algorytmu ALS w zespole 2-osobowym.


Punkty edukacyjne

  • Ratownicy medyczni otrzymują za udział w warsztacie 8 punktów edukacyjnych.


Sprawdzanie wiedzy

  • Kursanci poddawani są ocenie podczas zajęć. Po zakończeniu Warsztatów uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ich ukończeniu.


Koszt

  • cena ustalana indywidualnie, maksymalna liczba uczestników: 12 osób.