Adresaci kursu

  • Warsztaty skierowane do personelu medycznego pracującego w opiece przedszpitalnej i szpitalnej.


Cele kursu

  • Celem Warsztatów jest nauka podstawowej interpretacji zapisu EKG z szczególnym uwzględnieniem Ostrych Zespołów Wieńcowych oraz wykonywania procedur kardiowersji i elektrostymulacji.


Program

  • W programie blok szkoleniowe zakończone ćwiczeniami praktycznymi w oparciu o przypadki kliniczne.


Punkty edukacyjne

  • Ratownicy medyczni otrzymują za udział w warsztacie 8 punktów edukacyjnych.


Sprawdzanie wiedzy

  • Kursanci poddawani są ocenie podczas zajęć. Po zakończeniu Warsztatów uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ich ukończeniu.


Koszt

  • cena ustalana indywidualnie, maksymalna liczba uczestników: 12 osób.