Adresaci kursu

  • Warsztaty skierowane do personelu medycznego pracującego w opiece przedszpitalnej.


Cele kursu

  • Celem warsztatów jest nauka prowadzenia wentylacji zastępczej za pomocą respiratora oraz zwrócenie uwagi na najczęstsze pułapki związane z respiratoterapią.


Program

  • W trakcie szkolenia każdy z uczestników pozna fizjologię układu oddechowego, tryby wentylacji respiratorów oraz zmiany w gazometrii jakie zachodzą przy prawidłowej i nieprawidłowej wentylacji pacjenta.


Punkty edukacyjne

  • Ratownicy medyczni otrzymują za udział w warsztacie 8 punktów edukacyjnych.


Sprawdzanie wiedzy

  • Kursanci poddawani są ocenie podczas zajęć. Po zakończeniu Warsztatów uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ich ukończeniu.


Koszt

  • cena ustalana indywidualnie, maksymalna liczba uczestników: 12 osób.