Adresaci kursu

  • Szkolenie przeznaczone dla osób niezwiązanych zawodowo z medycyną. Adresatem mogą być instytucje publiczne, szkoły, przedszkola, firmy prywatne itp.


Cele kursu

  • Celem szkolenia jest edukacja medyczna w zakresie występowania najczęstszych zagrożeń zdrowotnych i sposobu reagowania po ich wystąpieniu.


Program

  • W trakcie szkolenia odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED, zadławień czy zaopatrywaniu ran i obrażeń.


Czas trwania kursu

  • 4-8 godzin.


Sprawdzanie wiedzy

  • Kursanci poddawani są ocenie podczas zajęć. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ich ukończeniu.


Koszt

  • Koszt: 70 zł / os., maksymalna liczba uczestników: 24 osoby.