Adresaci kursu

  • Warsztaty skierowane do personelu pracującego głównie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w zespołach szybkiego reagowania / zespołach reanimacyjnych.


Cele kursu

  • Celem szkolenia jest wdrożenie algorytmu ALS u osób dorosłych w warunkach szpitalnych z wykorzystaniem poszerzonych możliwości zwalczania potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.

Program

  • W trakcie warsztatów odbywają się zajęcia z monitorowania pacjenta, rozpoznawania OZW w EKG, zabezpieczania dróg oddechowych, ćwiczenia z wykorzystaniem algorytmu ALS w pozorowanych sytuacjach klinicznych.


Punkty edukacyjne

  • Ratownicy medyczni otrzymują za udział w warsztacie 8 punktów edukacyjnych.


Sprawdzanie wiedzy

  • Kursanci poddawani są ocenie podczas zajęć. Po zakończeniu Warsztatów uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ich ukończeniu.


Koszt

  • cena ustalana indywidualnie, maksymalna liczba uczestników: 12 osób.